รีวิวกองทุนABGDD ได้เงินปันผลแต่ไม่เสียภาษี

0 views
0%
รีวิวกองทุนABGDD ได้เงินปันผลแต่ไม่เสียภาษี
รีวิวกองทุนABGDD ได้เงินปันผลแต่ไม่เสียภาษี
ประเภทกองทุน :กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ – ลงทุนในตราสารทุน ประเภทกองทุน (AIMC) :Global Equity (MSCI World ACWI) นโยบายการจ่ายเงินปันผล :ไม่จ่ายเงินปันผล กลยุทธ์การลงทุน :กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO โดยกองทุนจะลงทุนในรูปสกุลเงิน USD และจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน โดยมุ่งสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้มากกว่าผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC World Index (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน) ทั้งนี้ กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์โดยแบ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนระยะยาวในบริษัทข้างต้นเพื่อสร้างกระแสรายรับจากเงินปันผลและโอกาสในการได้รับก่าไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปันผล โดยรวมให้สูงขึ้น กองทุนหลักจะแบ่งเงินลงทุนในส่วนที่เหลือไปลงทุนระยะสั้นในบริษัทที่มีหรือจะมีเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสในการได้รับทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ (one off or special dividends) Cryptonicest.com แนะนำทุกการลงทุน หารายได้เสริม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง หุ้น มีทั้ง ข่าวหุ้น สอนการ เทรดหุ้น เล่นหุ้น ให้ทุกท่านได้รับรู้ก่อนใคร อีกทั้งยังมี สลาก มีทั้ง สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากธกส สลากออมสิน สอนเทคนิคการซื้อ กองทุนรวม บิทคอยน์ Bitcion รวมถึง NFT ว่าคืออะไร แล้วต้องทำอย่างไร ขอแนะนำ Cubd-game.com รีวิวเกม เกมน่าเล่น เกมออนไลน์ คลับของคนรักเกม
From:
Date: ธันวาคม 8, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

4 + 50 =